Otogarın taşınması planı iptal

Antalya 1. İdare Mahkemesi, Menderes Türel döneminde mevcut otogarın Döşemealtı’na taşınması ve arazisinin de ticari alana çevrilmesi yönündeki plan değişikliklerini iptal etti. Mimarlar Odası yeni belediye yönetiminden mevcut otogarın kullanılmasını istedi. G Menderes Türel’in Büyükşehir belediye başkanlığı döneminde Antalya Şehirlerarası Otogarı’nın Döşemealtı’na taşınması için yapılan imar değişiklikleri Antalya 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. İptal..

Otogarın taşınması planı iptal
Yazar : Tarih : Okunma : 337 views Yorum Yap
Antalya 1. İdare Mahkemesi, Menderes Türel döneminde mevcut otogarın Döşemealtı’na taşınması ve arazisinin de ticari alana çevrilmesi yönündeki plan değişikliklerini iptal etti. Mimarlar Odası yeni belediye yönetiminden mevcut otogarın kullanılmasını istedi.
G
Menderes Türel’in Büyükşehir belediye başkanlığı döneminde Antalya Şehirlerarası Otogarı’nın Döşemealtı’na taşınması için yapılan imar değişiklikleri Antalya 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. İptal kararının Şehir Plancıları Odası ile birlikte açtıkları dava neticesinde verildiğini duyuran Antalya Mimarlar Odası, yeni Büyükşehir Belediyesi yönetiminden, kentin her noktasından kolayca ulaşımın sağlandığı mevcut otogarın iyileştirilerek kapasitesinin artırılması ve giriş çıkışlarının yeniden düzenlenerek kullanılmaya devam edilmesini istedi.  Mimarlar Odası’nın açıklamasında, “Kent içi ulaşımdaki avantalı konumunun yanı sıra, nitelikli bir mimari proje uygulaması olan mevcut Antalya Otogarı’nın büyüklüğü yeterli olup ihtiyaç halinde gelişme imkânı da bulunmaktadır. Otogarı taşıma plan uygulandığı takdirde kentsel ulaşım açısından önemli sorunlara yol açacaktır” uyarısı yapıldı.

OTOGAR İÇİN ULAŞIM UYARISI

Otobüs yolculuğunun havayolu ve özel araç kullanımına göre daha ekonomik olduğu için, geniş kitleler tarafından tercih edildiğine vurgu yapan Mimarlar Odası, “Dolayısıyla şehirlerarası otogarlara bağlanan şehir içi ulaşım ağlarının toplu taşıma hatlarıyla bütünleşmesi büyük önem taşır. Toplu taşıma kentli için en kısa ve en ucuz şekilde ve seyahat konforu ve güvenlik düzeyi mümkün olan en yüksek düzeyde sağlanarak planlanmalıdır. Otogar alanı ile kent merkezi arasında olan erişilebilirliğin güçlü olması gerekmektedir. Erişilebilirlik belli bir yere/varış noktasına ulaşabilme/erişebilme kolaylığı ve rahatlığıdır. Erişilebilirlikte uzaklık, zaman, ekonomi ve algı önemli faktörlerdir. Yeni otogar alanı ise, bu koşulların sağlanamadığı bir noktada önerilmektedir. Kentin her noktasında kolayca ulaşımın sağlanamayacağı yeni otogar alanı, kent içi ulaşım zorluğu ve ek yolculuk maliyeti, zaman kaybı ve yolculuk süresinin uzamasıyla ek yorgunluk gibi kullanıcılar açısından büyük sorunlara yol açacaktır” denildi. 

MEVCUT OTOGAR DAHA UYGUN

Açıklamada şunlar yer aldı: “Çağdaş ve evrensel kentsel tasarım ve planlama ilkeleri uyarınca, şehirlerarası otogarın kent içi ve kent dışı ulaşım ağlarının kent merkeziyle bütünleştiği ve kentsel nüfusun çoğunluğunun toplu taşıma imkânları ile rahatça ulaşabileceği bir konumda bulunması gerekir. Aynı zamanda, otogarın şehirlerarası ulaşımın diğer odakları olan havaalanı, liman, tren istasyonları gibi noktalarla da toplu taşıma hatlarıyla bağlanması çağdaş kentlerde sağlanması gereken önemli bir standarttır. Bu evrensel standardın hedefi kentsel yaşam kalitesinin artması, zaman, akaryakıt vb. kaynakların verimli kullanımı ve doğal çevre üzerindeki yükün asgari düzeye indirilmesidir. Mevcut Antalya otogarının konumu ve ulaşım potansiyelleri önerilen yeni konum ile karşılaştırıldığında mevcut konumun bilimsel veriler açısından çok daha uygun olduğu açıkça görülmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu. 

YENİ AVM’LERE İHTİYAÇ YOK

Günümüzde Antalya merkezdeki ilçe belediyelerinin yeni konut alanlarına ve yeni AVM’lere ihtiyacı olmadığı belirtilen Mimarlar Odası açıklamasında, “Plan notları ve yönetmelik hükümleriyle, yüzde yetmişler oranında artan nüfus ve yapı yoğunluğu artışı, zaten yetersiz olan sosyal donatı ve teknik altyapı alanları üzerine ilave yükler getirmiştir. Dolayısıyla sosyal donatı ve teknik altyapı alanları daha da yetersiz hale gelmiştir. Yine semt spor tesisleri alanları, resmi kurum alanları, yeşil alanlar plan değişiklikleri ile akaryakıt satış istasyonu veya çeşitli rant tesisleri alanı olarak plan değişiklikleri yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir” denildi.
 İDARE MAHKEMESİ PLANI İPTAL ETTİ

Mimarlar Odası’nın Şehir Plancıları Odası ile birlikte, kamusal alan olan mevcut otogar alanında yapılan imar plan revizyonunun iptali istemiyle, Antalya 1. İdare Mahkemesi’nde dava açtığı duyurulan açıklamada, “Davaya bakan mahkeme tarafından atanan bilirkişi heyetince sunulan bilirkişi raporuna davalı idare tarafından yapılan itirazın, raporu kusurlandıracak nitelikte bulmamış, bilirkişi raporunu karara dayanak olacak nitelikte görmüş ve 2 Ekim 2019 tarih, 2019/1016 sayılı kararıyla plan revizyonunun iptaline karar vermiştir. Kentlilerin ve başta şubemiz olmak üzere ilgili meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin yeni Büyükşehir Belediye yönetimden beklentisi, kentin her noktasından kolayca ulaşımın sağlandığı mevcut otogarın iyileştirilerek kapasitesinin artırılması ve giriş çıkışlarının yeniden düzenlenerek otogar olarak kullanılmasına devam edilmesidir. Eğer otogar zorunlu olarak taşınacaksa da çağdaş ve evrensel kentsel tasarım ilkeleri uyarınca yapılması gereken mevcut alanın rant amaçlı değil, amatör sporcuların spor yapabilecekleri, halkımızın aktif yeşil alan ihtiyaçlarına da karşılayabilecek nitelikte ‘deprem toplanma alanı’ olarak planlanması ve projelendirilmesidir” önerisinde bulunuldu. 
admin (semihkoken@gmail.com)